Cwm Taf Morgannwg Regional WCCIS

Ardal Mewngofnodi yr Aelodau

Mae'r adran hon yn darparu gwybodaeth benodol i Aelodau.

Mae'r tudalennau cyfyngedig ar y wefan ar gael i holl ddefnyddwyr SWGCC (gan gynnwys Rhanbarthau Cenedlaethol a Rhanbarthau eraill SWGCC). Er mwyn cael mynediad, oherwydd cyfrinachedd a bydd angen i ddefnyddwyr preifatrwydd gofrestru yma: Register | WCCIS - Welsh Community Care Information System (ctm-wccis.co.uk) Bydd Tîm Rhanbarthol WCCIS yn cynnal gwiriadau i sicrhau eich bod yn ddefnyddwyr WCCIS cyn cymeradwyo.

Mae y wefan yn cael ei chynnal gan Dîm Rhanbarthol SWGCC CTM a'i diweddaru yn ystod wythnos olaf bob mis a'i hadolygu bob chwarter. Os hoffech rannu unrhyw wybodaeth neu ddogfennau ar y Wefan Ranbarthol, cyflwynwch eich cais i Dîm Rhanbarthol SWGCC i'w ystyried. Er mwyn sicrhau bod y wefan mor ddefnyddiol â phosibl ac yn cynnwys cymaint o wybodaeth â phosibl, hoffem eich annog i rannu unrhyw adborth neu awgrymiadau, boed yn fawr neu’n fach drwy e-bostio y Dîm Rhanbarthol SWGCC CTM.

I weld y cynnwys, mewngofnodwch isod gyda'r enw defnyddiwr a'r cyfrinair a ddarparwyd i chi.

Cyfrinair wedi'i anghofio

Tudalennau yn yr Adran Hon